Nederland volgebouwd? ‘Gigantische ruimtewinsten te behalen op bestaande bedrijventerreinen' • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Nederland volgebouwd? ‘Gigantische ruimtewinsten te behalen op bestaande bedrijventerreinen’


Nederland is niet vol als het gaat om warehouses bouwen. Het moet slimmer en de oplossing ligt bij bestaande bedrijvenparken. Daar is nog veel ruimtewinst te behalen claimen Wouter van ‘t Grunewold, Douglas van Oers en Niek Poppelaars van Savills Nederland.

In 2023 dreigt er een groot tekort aan logistiek vastgoed te ontstaan. Het lage aanbod van bedrijfsruimte zet het vestigingsklimaat in Nederland onder druk. Het efficiënter inrichten, en beter omgaan met loze ruimte van bedrijventerreinen kan mogelijkheden bieden als nieuwe ontwikkelingen beperkt worden en mogelijk ook een duurzamere oplossing vormen. Omdat uitbreiding van bedrijventerreinen steeds lastiger wordt, is het goed om nader naar de huidige inrichting van bedrijventerreinen te kijken, stellen Wouter van ‘t Grunewold, Douglas van Oers en Niek Poppelaars van Savills Nederland.

Inefficiënt ruimtegebruik

Door te puur te kijken naar bebouwde percelen, blijkt het dat er nog flink veel ruimtewinst te behalen valt. Op bebouwde percelen op bedrijventerreinen in de G5 blijkt gemiddeld 56.9% van de ruimte gebruikt te zijn. Het is natuurlijk onrealistisch om te verwachten dat percelen op bedrijventerreinen voor 100% bebouwd worden. Er is immers ruimte nodig voor infrastructuur, parkeerruimte, en recreatiefuncties. Als vuistregel kan er aangenomen worden dat een bebouwing per perceel van minstens 60% efficiënt is.

Lees ook
Verdozing: NDL directeur pleit voor kwaliteit boven kwantiteit maar bovenal slimmer bouwen

Het gemiddeld ruimtegebruik per perceel blijkt flink te verschillen tussen de G5-gemeenten. Dit heeft te maken met de natuur van de bedrijfsvoering per bedrijventerrein. Zo heeft Rotterdam een relatief laag gemiddeld ruimtegebruik per perceel. Bedrijfsruimte in Rotterdam is immers voor een groot gedeelte gericht op Overslag, Opslag en Transport van goederen die via de haven van Rotterdam vervoerd worden. Dit type bedrijfsvoering heeft grotere buitenruimtes nodig en is minder gebaat bij hoge dichtheden.

Kan het anders?

Door middel van een scenario-analyse heeft Savills bepaald hoeveel ruimtewinst er in de G5 te behalen valt. Wat nou als alle bebouwde percelen, die nu voor minder dan 60% bebouwd zijn, efficiënter ingericht zouden worden en voor minimaal 60% bebouwd zouden worden? Wij lieten hierbij de havengebieden buiten beschouwing, omdat deze minder geschikt zijn voor een dichte bebouwing. Wat blijkt, in de G5 kan nog voor minstens 7.000.000 m² BVO aan bedrijfsruimte bijgebouwd worden. Dit is naar schatting 30% van de totale voorraad in de G5.

Identificeren en Renoveren

De potentie om op bestaande bedrijventerreinen ruimtewinst te behalen zijn dus enorm. Ruimtelijke analyses kunnen helpen bij het identificeren van percelen die op dit moment niet optimaal gebruikt worden. Zo kunnen percelen geïdentificeerd worden waar de bebouwing per perceel lager is dan 60%. Om duurzaam ruimtegebruik te stimuleren moet er vervolgens de afweging gemaakt worden of het rendabel is om de huidige bebouwing te renoveren of om juist de huidige bebouwing te slopen en een nieuwbouwobject te ontwikkelen. Wat buiten kijf staat is dat de Nederlandse fysieke leefomgeving overvraagd is. Het slimmer nadenken over huidige bebouwing zet alvast een goede stap in de richting om druk van de ketel te halen. Dit heeft niet alleen voordelen op lange termijn voor de Nederlandse economie, maar ook minder negatieve gevolgen voor het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven