Zo verhoog je het investeringsrendement van zonnepanelen op  je dc • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Zo verhoog je het investeringsrendement van zonnepanelen op  je dc


Zonnepanelen zijn niet langer puur een bron van schone energie. Solar is ook een langetermijninvestering die geld kan opleveren. Dan is het wel zaak het meste rendement te halen uit de panelen. Amit Larom, vicepresident en regionaal manager West-Europa, SolarEdge deelt zijn visie hoe je dat kunt doen.

Het is alom de verwachting dat de vraag naar logistiek vastgoed alleen maar blijft toenemen. De gestegen vraag naar distributiecentra voor e-commerce is daar voornamelijk debet aan. Tegelijk met die groei is de vastgoedsector zich bewuster geworden van de noodzaak om duurzamer te werk te gaan. Steeds vaker verrijzen er dan ook zonnepanelen op de daken van logistieke panden. (CB heeft zonnepanelen aan de gevel bevestigd red.) De bestaande zonne-energiesystemen worden bovendien steeds beter.

De zon als langetermijninvestering

Daardoor ziet de markt deze systemen niet langer puur als een bron van schone energie, maar ook als een langetermijninvestering die geld kan opleveren. Maar dan moet een zonnesysteem wel als investering worden bewaakt, om daarmee het rendement ervan zo hoog mogelijk te krijgen. Zoals bij elke investering kan dat tijdens de gehele levensduur langs twee routes: het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de kosten. Hoe bereiken we deze doelen het beste bij een zonne-energiesysteem voor de zakelijke markt?

Een veelgebruikte methode om de efficiency van een bedrijfsmatig zonne-energiesysteem te beoordelen is het berekenen van de verhouding tussen wat een installatie theoretisch kan opwekken – op basis van instraling en temperatuur – en wat die feitelijk aan energie produceert. Het doel is uiteraard om de werkelijke productie zo dicht mogelijk tegen de theoretische output van het systeem aan te brengen, met als resultaat een zo hoog mogelijke prestatieverhouding. Daarvoor zijn in de exploitatie en het onderhoud allerlei ingrepen mogelijk.

Lees ook
Oppervlakte distributiecentra verdubbelt in 2050; zonnepanelen kunnen druk op duurzaamheid verlichten

Hindernissen overwinnen

Toch is er nog een manier die daaraan voorafgaat: de systeemproductie kan ook al tijdens het ontwerp- en planningsproces worden opgeschroefd. Dus als bedrijven een zonne-energiesysteem op hun dak willen plaatsen, zouden ze eerst moeten kijken naar de manier waarop ze op hun dak de stroomproductie kunnen maximaliseren. Bij diverse systemen wordt de opbrengst vooraf al verlaagd door ontwerpbeperkingen. Denk aan de onmogelijkheid om verschillende zonnepanelen of stringlengtes te combineren. Of aan objecten op het dak die de inval van zonlicht belemmeren. Door een systeem te kiezen dat is ontworpen om deze hindernissen te overwinnen, kunnen bedrijven méér panelen op het dak plaatsen. En zo wordt een bedrijfsmatig zonne-energiesysteem al vanaf de eerste dag een heel stuk rendabeler.

Vermogensverlies reduceren

Een tweede manier om de prestatieverhouding van een zakelijk zonne-energiesysteem te verbeteren is het minimaliseren van vermogensverliezen. Die kunnen tot stand komen door een verkeerde onderlinge afstemming van zonnepanelen. Ook hier hebben systeemeigenaren een keuze: bijvoorbeeld voor technologie die mismatch en verouderingsverliezen beperkt en die bescherming biedt tegen onvoorspelbare omgevingsfactoren en objecten die opeens in de weg staan, zoals antennes en zendmasten.

Vervanging

Die technologie staat bekend als Module Level Power Electronics (MLPE) ofwel vermogenselektronica op paneelniveau. Die weet eventueel energieverlies te beperken tot de aangetaste zonnepanelen in plaats van dat de hele string aan panelen in productie achteruitgaat. Dat is slimme technologie die veel kan opleveren tijdens de levensduur van een systeem. Maar hoe slim die technologie ook is, de kans is groot dat op de lange duur panelen aan vervanging toe zijn, zelfs als ze van de hoogste kwaliteit zijn. Dan is het prettig als het niet uitmaakt welk nieuw type paneel tegen die tijd wordt aangesloten. Beter dan dat een exploitant moet teruggrijpen op – tegen die tijd waarschijnlijk zeer prijzige of niet aanwezige – voorraden van oude types zonnepanelen.

Monitoring zonnepanelen

In de exploitatiefase draait het vooral om snel reageren op panelen die problemen veroorzaken. Ook dat is een belangrijke factor in het hooghouden van de systeemproductie. Exploitatie en onderhoud van zonne-energiesystemen waren ooit een kostbare zaak, want responstijden waren vroeger doorgaans traag. Gelukkig hoef je nu niet meer meteen het dak op om op onderzoek uit te gaan. De komst van monitoringsystemen hebben dit proces teruggebracht tot een paar muisklikken vanuit je bureaustoel, in je kantoor met verwarming. Deze systemen maken namelijk real-time detectie én probleemoplossing op afstand mogelijk en geven daarvoor automatisch waarschuwingen af. Daardoor is een probleem oplossen niet langer meer het zoeken naar een naald in een hooiberg, maar een zeer gerichte praktijk geworden. Niet alleen blijft het systeem daardoor langer met volle productie in de lucht, ook het onderhoudsproces verloopt efficiënter en tegen lagere kosten. Wie aan asset management doet, doet er kortom goed aan om inzicht te krijgen in de manier waarop dergelijke oplossingen de operationele kosten drastisch omlaag kunnen brengen.

Preventief versus correctief

Daarbij is het goed om onderscheid te maken tussen twee soorten onderhoudsactiviteiten: preventief versus correctief. Preventief onderhoud is bedoeld om het zonne-energiesysteem in topconditie te houden en uitval tot een minimum te beperken. Doorgaans gaat het hierbij om een jaarlijks bezoek om de componenten te checken en de prestaties en veiligheid van het systeem te controleren. Bij standaardsystemen komt dat neer op het volgende: élk paneel moet worden geïnspecteerd om de goede werking ervan te bevestigen – een omslachtige, dure en inefficiënte procedure. Bovendien kan het gevaarlijk zijn voor onderhoudspersoneel, dat op deze manier langdurig op onveilige hoogte en met hoge spanningen moet werken.

Op afstand

Daarnaast brengen preventieve onderhoudswerkzaamheden vaak sluimerende problemen aan het licht. In dat geval is correctief onderhoud noodzakelijk – het eigenlijke reparatieproces. En dan kan monitoring op afstand van pas komen, met name als die kan plaatsvinden op paneelniveau. Dat maakt het immers mogelijk om vooraf tot in detail te worden gewaarschuwd voor problemen met het systeem. Zo hoeven monteurs minder vaak naar de locatie af te reizen en tijd ter plaatse te besteden. Dit type monitoring stelt onderhoudsbedrijven in staat om vanuit het hoofdkwartier analyses uit te voeren en problemen op te lossen. Stel dat een zonnepaneel een defecte diode heeft. Dan wordt het onderhoudsbedrijf automatisch op de hoogte gebracht via een waarschuwing uit het monitoringsysteem. Dat betekent dat de monteur bij het volgende bezoek het paneel al kan vervangen, in plaats van op dat moment pas het probleem te signaleren. Voor dit type monitoring is wel MLPE nodig en die wordt doorgaans niet door derden aangeboden. Bovendien brengt een eventuele monitoringdienst van een derde partij extra kosten met zich mee – en dat heeft weer negatieve invloed op het investeringsrendement van het systeem.

Omvormer

Al deze gevolgen voor de inkomsten en de kosten kunnen we rechtstreeks terugvoeren op de oorspronkelijke keuze van de omvormer. In de afgelopen vijf jaar draaide de keuze voor het type omvormer vooral om zijn invloed op de zogenaamde ‘balance of system’-kosten (BoS), dat wil zeggen: alle kosten van een zonne-energiesysteem behalve die van de zonnepanelen. De laatste tijd zien we echter steeds meer dat de keuze rechtstreeks in verband wordt gebracht met systeemproductie en onderhoudskosten. Logisch, want de omvormer staat feitelijk volledig aan de basis van beide.

SolarEdge heeft berekend dat de exploitatie- en onderhoudskosten naar schatting zo’n 1 tot 2 procent van de initiële systeemkosten bedragen. Door monitoring op paneelniveau en probleemoplossing op afstand kun je deze kosten met 15 tot 25 procent verlagen. Bovendien leveren dit soort monitoringoplossingen prestatierapporten die vaak vereist zijn door derden, zoals investeerders, banken of nutsbedrijven.

Door de optelsom van al deze factoren wordt de keuze van omvormer steeds belangrijker voor de gezondheid en productiecapaciteit van zonne-energiesystemen op logistiek vastgoed. De concurrentiestrijd op dit vlak is bovendien volop aan de gang: welke omvormer kan de prestatieverhouding het beste verbeteren? Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe omvormers de systeemopbrengst kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen. Je zet tenslotte een grote investering op je dak, die vele jaren moet meegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven