Goederentreinen verhogen efficiency bij bevoorrading werkstations