Op deze drie punten is het WMS van Manhattan verbeterd