Ga naar hoofdinhoud

Veiligheid in de logistiek: meerderheid werknemers positief; de cijfers vertellen iets anders


Het is best goed gesteld met de veiligheid op de logistieke werkvloer. Dat blijkt uit groot onderzoek van STL. Dat wil zeggen: de meerderheid is tevreden over de aanpak. De cijfers van de Arbeidsinspectie en het CBS laten zien dat perceptie en praktijk ver uit elkaar liggen.

Veiligheid in de logistiek. Al jaren is er veel over te doen, want de reputatie is niet best. Maar de werknemers in de sector zijn best tevreden. Het is best goed gesteld met de veiligheid in de logistiek in het algemeen en in het warehouse in het bijzonder menen ze. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2022 van STL. Hierin zet het sectorinstituut, dat net een nieuwe directeur heeft, de belangrijkste trends op een rij onder meer op het gebied van veiligheid.

Cijfers Arbeidsinspectie en CBS tonen ander beeld

Het overall beeld is vrij positief; werknemers voelen zich veilig en een grote meerderheid van de bedrijven voert een algemeen beleid voor veilig werken. Deze visie staat haaks op de cijfers uit de praktijk. De Arbeidsinspectie en het CBS concludeerden de afgelopen maanden snoeihard dat het helemaal niet goed is gesteld qua veiligheid. De veiligheid in de logistieke sector kan en moet nog veel beter, aldus de Arbeidsinspectie. Met name jongeren en flexkrachten lopen gevaar.

Schijnveiligheid

Veiligheid is een kwestie van het glas half vol of half leeg. Ja een grote meerderheid is nooit betrokken bij ongevallen en ervaart het werken veilig. Gelukkig maar, maar dat zegt niet dat er nooit iets gebeurd of bijna gebeurd. Ruimte voor fouten en dus ongelukken is er altijd. Immers; nul ongelukken, complete veiligheid op de werkvloer is een utopie.

Hoe dan ook. Dit zijn de resultaten volgens het onderzoek van STL over veiligheid op de werkvloer. Oordeel zelf en doe er je voordeel mee.

CEVA VEILIGHEID

Bekijk het webinar
Zo zorgt Ceva Logistics voor een veilig magazijn

Een op vijf werknemers betrokken bij ongeval
Het merendeel van de werknemers in de sector transport en logistiek is ten tijde van het invullen van de vragenlijst (voorjaar 2022) in het afgelopen jaar niet betrokken geweest bij een ongeval tijdens werk. Acht procent zag een ongeluk gebeuren; acht procent was erbij betrokken, maar raakte zelf niet gewond en/of vijf procent was betrokken en raakte wel zelf gewond. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorige jaren. Chauffeurs zijn vaker betrokken bij een ongeval dan werknemers met een andere functie. Zij zitten uiteraard voor hun werk veel op de weg en maken meer verkeersongevallen mee. Ook uit onderzoek van CBS en TNO blijkt dat vrachtwagenchauffeur een gevaarlijk beroep is. Vrachtwagenchauffeurs staan op de tweede plek in de lijst met gevaarlijke beroepsgroepen: bijna zestig procent van de vrachtwagenchauffeurs geeft aan dat zij tijdens hun werk vaak of altijd te maken hebben met gevaarlijke situaties

Werknemers tevreden over aandacht voor het voorkomen van ongevallen in bedrijf
Bijna driekwart van de werknemers vindt dat er in hun bedrijf voldoende tot heel veel aandacht wordt besteed aan maatregelen om ongevallen te voorkomen. Niet-chauffeurs en werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband vinden vaker dat er voldoende maatregelen worden genomen dan chauffeurs en werknemers met een flexibel dienstverband.

In 2021 had 85 procent van de bedrijven in de sector een algemeen beleid voor veilig werken en gaf 96 procent hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen. Grotere bedrijven bieden vaker maatregelen aan dan kleinere bedrijven10. Preventieve veiligheidsmaatregelen die bedrijven moeten nemen is het aanstellen van een preventiemedewerker en het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 55 procent bedrijven heeft preventiemedewerker Een preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken waaronder het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren.11 In 2022 heeft 55 procent van de bedrijven in de sector een preventiemedewerker (landelijk 2019: 52%). In 2017 was dit 43 procent met een piek naar zestig procent in 2020. Grotere bedrijven hebben vaker een preventiemedewerker dan kleinere bedrijven.

55 procent bedrijven heeft preventiemedewerker
Een preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken waaronder het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren.11 In 2022 heeft 55 procent van de bedrijven in de sector een preventiemedewerker (landelijk 2019: 52%). In 2017 was dit 43 procent met een piek naar zestig procent in 2020. Grotere bedrijven hebben vaker een preventie[1]medewerker dan kleinere bedrijven. In ruim de helft van de bedrijven is de werkgever de preventiemedewerker. Dit is voornamelijk zo in de kleinere bedrijven. In bedrijven met meer dan 25 werknemers mag de werkgever namelijk niet de preventiemedewerker zijn. Ruim de helft van de werknemers geeft aan dat zij weten wie de preventiemedewerker is in hun bedrijf.

Bijna zestig procent bedrijven in sector heeft RI&E
Met een RI&E12 worden de arbeidsrisico’s in een bedrijf in kaart gebracht en maatregelen vastge[1]steld. 55 procent van de bedrijven in de sector heeft een actuele13 RI&E. Dit komt overeen met het landelijke beeld. In de sector voldoen vooral de grotere bedrijven aan de verplichting; ook dit komt overeen met het landelijke beeld.

Lees ook de blog
Altijd weer die aanrijdingen – wat doe je ertegen?

Tevredenheid over veiligheid in eigen bedrijf
De meeste werknemers (86%) ontvangen informatie over het omgaan met arbeidsrisico’s. Ze krijgen vooral schriftelijke (50%) en mondelinge instructies van hun bedrijf (48%). Weinig werknemers zoeken uit zichzelf naar informatie. Naarmate een bedrijf groter is worden er vaker schriftelijke en mondelinge instructies gegeven14. Bijna zeventig procent werknemers tevreden met veiligheidsvoorzieningen Bijna zeventig procent van de werknemers is tevreden met de bestaande veiligheidsvoorzieningen in zijn bedrijf. Ruim zestig procent is het (helemaal) eens met de stelling dat door zijn werkgever voortdurend geprobeerd wordt de veiligheid te verbeteren. Met deze stelling zijn vooral werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd het eens.  Bijna alle werkgevers (90%) in de sector zijn in 2022 tevreden met de bestaande veiligheids[1]voorzieningen. In 2020 was dit aandeel even hoog. Volgens bijna driekwart van de werknemers in de sector houden andere werknemers in hun bedrijf zich altijd of meestal aan de veiligheidsprocedures. Werknemers in de kleinste bedrijven (t/m 10 werknemers) zijn het meest positief; daarvan denkt 32 procent dat collega’s zich altijd aan veiligheidsprocedures houden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven