Mooie cijfers voor Eurindustrial • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Mooie cijfers voor Eurindustrial


Eurindustrial, de vastgoedbeleggingsmaatschappij die zich richt op logistiek vastgoed in Nederland, heeft een prima jaar achter de rug. Het belegde vermogen van de Arnhemse onderneming nam toe met bijna 31 miljoen euro tot 143.388.000 euro in het afgelopen boekjaar. Dit betekent een stijging van ruim 27 procent ten opzichte van 2006.

De toename is grotendeels toe te schrijven aan de verwerving van twee logistieke centra, in Apeldoorn en in Nieuw-Vennep. Ook de herwaardering van de objecten in de vastgoedportefeuille had een gunstig effect op het belegde vermogen. De portefeuille van Eurindustrial omvatte eind 2007 vijftien objecten, die gezamenlijk bestaan uit 191.699 m² op- en overslagruimte en 20.872 m² kantoren, op 365.781 m² grond.

Resultaat

Het directe beleggingsresultaat over het boekjaar 2007 bedroeg € 5.197.000. In 2006 was dit nog € 5.080.000. Deze groei was het gevolg van de uitbreiding van het belegde vermogen, de huurprijsaanpassingen in de vastgoedportefeuille en het feit dat een in 2006 verworven object in 2007 voor een heel jaar bijdroeg aan het resultaat. Het beleggingsresultaat zou nog veel mooier zijn geweest als niet in 2007 twee huurders in de vastgoedportefeuille failliet zouden zijn gegaan. Het betreft Rynart Transport en Expeditiebedrijf Henk Hentzen, beide in Moerdijk. De 19.000 m2 die Henk Hentzen achterliet, zijn inmiddels weer verhuurd, aan DSV Solutions. Voor de 5.400 m2 die na het faillissement van Rynart leeg kwamen te staan, is Eurindustrial inmiddels druk bezig een nieuwe gebruiker te vinden.

Aandelen
Het eigen vermogen van Eurindustrial nam in het afgelopen boekjaar flink toe, van € 68.971.000 in 2006 naar € 88.031.000 in 2007. Dit is een stijging van bijna 28 procent. Zeventien institutionele beleggers namen vorig jaar deel in het aandelenkapitaal. Om verdere groei van het belegde vermogen te realiseren, maar ook vanwege de door Eurindustrial gehanteerde vermogensverhoudingen, werden in oktober 2007 ter waarde van 14,5 miljoen euro nieuwe aandelen uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders. Het aantal uitstaande aandelen nam hierdoor in het afgelopen jaar met 25,1 procent toe. Het directe beleggingsresultaat (dividend) per aandeel verwaterde hierdoor en nam af van € 22,72 in 2006 naar € 18,57 in 2007. Het totale beleggingsresultaat groeide met 1,8 % fractioneel; van € 6.759.000 in 2006 naar € 6.883.000 in het afgelopen boekjaar.

Toekomst

Ook het lopende boekjaar zien ze bij Eurindustrial met vertrouwen tegemoet. Het bedrijf constateert dat de logistieke sector zich voorspoedig ontwikkelt, dankzij de gestage groei van de in- en uitvoer. Dankzij de gunstige ligging speelt Nederland een prominente rol in de internationale goederenstromen. In de logistieke sector is volgens Eurindustrial een tendens zichtbaar richting schaalvergroting en professionalisering. Die ontwikkeling brengt aanzienlijke investeringen met zich mee. Ook ziet de vastgoedbelegger dat veel directeuren-grootaandeelhouders op het punt staan hun bedrijf over te dragen. Om de financiering van een overname, verkoop of opvolging investeringen, te vereenvoudigen, kan het buiten de balans brengen van het vastgoed een belangrijke rol spelen. 

Institutionele beleggers
De belangstelling om in logistiek vastgoed te beleggen, blijft eveneens toenemen, ziet Eurindustrial. Institutionele beleggers kozen er, met het oog op risicospreiding, in voorkomend geval voor om het aandeel vastgoed in de totale beleggingsportefeuille te verhogen. Logistiek vastgoed heeft zich als beleggingscategorie inmiddels een vaste plaats verworven bij institutionele beleggers. Zij beleggen in logistieke vastgoedfondsen. Ook dankzij de gunstige risico/rendementsverhouding mag logistiek vastgoed zich verheugen in de belangstelling van beleggers. Hoogwaardige en grootschalige distributiecentra zijn courant, hetgeen de sector logistiek en distributie als beleggingscategorie populair maakt.

Nog meer groei
Mede op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen verwacht Eurindustrial in het boekjaar 2008 wederom een duidelijke groei van zowel het belegde vermogen als het eigen vermogen te kunnen realiseren. Als het gaat om het totale rendement per aandeel denkt Eurindustrial in 2008, onder normale omstandigheden, een resultaat te behalen tussen de 9,5 en 10 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven