Buitenrandstedelijk gebied steeds moeilijker bereikbaar • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Buitenrandstedelijk gebied steeds moeilijker bereikbaar


Buiten de Randstad ontstaan steeds vaker verkeersknelpunten en gebieden die door een gebrekkige onderlinge aansluiting tot een verrommelde ruimtelijke ordening leiden. Dit is te lezen in het rapport Trends in Mobiliteit 2008 ‘De Randstad voorbij’: Gevolgen van de economische schaalsprong, de jaarlijkse rapportage van Capgemini over de ontwikkelingen rond het  vervoer van mensen en goederen in Nederland.

Ombuigen
Nederland kan, met een actieve en integrale benadering, deze negatieve trend ombuigen en een duurzame leefomgeving creëren. Dit vereist wel een breuk met het huidige beleid, dat zich voornamelijk focust op regionale knelpunten. Het vraagt ook om een breuk met de heersende trend om één mobiliteitsoplossing naar voren te schuiven in plaats van een integraal mobiliteitsplan met meerdere invalshoeken. Het samenvoegen van verantwoordelijkheden binnen één ministerie helpt bij het succesvol realiseren van een integraal mobiliteitsbeleid, zo stelt het rapport.

Schaalsprong
Planologen,, politici en beleidsmakers hebben zich collectief laten verrassen door de relatief snelle economische schaalsprong van Nederland. Dit heeft geleid tot een stelselmatige onderschatting van de mobiliteitsgroei, met name in de gebieden buiten de Randstad. Hierdoor heeft het lange tijd aan ambitie ontbroken om tot een samenhangend beleid te komen, waarin verschillende bestuurslagen hun deelbelangen laten varen ten gunste van een integrale aanpak van mobiliteit.

Het Capgemini rapport stelt vier maatregelen voor om de koers van het mobiliteitsbeleid te veranderen:

1. Benoem drie ‘Musketiers’ voor respectievelijk de Randstad, de rest van Nederland en Europa, die namens de minister gemachtigd zijn om over de verschillende bestuurslagen, geografische grenzen en ministeries heen een integraal en samenhangend mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en daadwerkelijk uit te voeren.

2. Regel het recht op overpad voor Europees transitverkeer door ondergronds of bovengronds corridors te bouwen, waardoor lokaal verkeer meer ruimte krijgt. Als ‘Gateway to Europe’ kan de bouw van de corridors vanuit Europa worden gefinancierd.

3. Investeer niet alleen in fysieke infrastructuur, maar ook in innovatieve communicatie-infrastructuur om de noodzaak tot mobiliteit weg te nemen.
Gebruik de mogelijke komst van de Olympische Spelen in 2028 als aanjager van een grootschalig programma voor infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Overvallen
Het rapport Trends in Mobiliteit stelt dat Nederland zich ‘overvallen’ voelt door de groeistuipen die het land heeft doorgemaakt op het gebied van mobiliteit. Mede dankzij de sterke ontwikkeling van ons land als een Europese Mainport, heeft Nederland een sterke economische schaalsprong gemaakt.
Tegenover de toenemende nationale en internationale druk op de Nederlandse verkeersinfrastructuur staan tot dusverre losstaande mobiliteitsinitiatieven die onderling nog te weinig samenhang vertonen en nauwelijks een Europese ambitie uitstralen. Verschillende bestuurslagen zijn er tot nu toe niet in geslaagd om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang.

Samenhang
Er zal ook meer samenhang moeten komen tussen de verschillende vervoersmodaliteiten, zo stelt het rapport. De mobiliteitsproblematiek kan alleen structureel worden opgelost in samenhang met andere belangrijke aspecten, zoals milieu, veiligheid, duurzaamheid, de positie van Nederland als Europese topregio en economische groei.

Doorpakken
Vice President Frans van den Hurk van Capgemini Nederland zegt: “Het huidige kabinet ademt de sfeer van doorpakken. Nu is het zaak om die sfeer ook te vertalen naar een integrale visie op mobiliteit. Het ‘Huis van Thorbecke’ is een anachronisme. Wie uit het raam kijkt, ziet dat er in 160 jaar veel veranderd is. Er is bijvoorbeeld ook nog een virtuele communicatie-infrastructuur ontstaan naast de fysieke infrastructuur. Zorg als overheid bijvoorbeeld voor een betrouwbare en laagdrempelige toegang tot deze infrastructuur. Dat is niet alleen milieuvriendelijk en snel, maar het past ook veel beter bij een tijd waarin mensen zoeken naar een betere balans tussen werk-, reis- en privétijd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven