Bescheiden groei voor Eurindustrial • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Bescheiden groei voor Eurindustrial


Eurindustrial, de Arnhemse beleggingsmaatschappij gespecialiseerd in logistiek vastgoed in Nederland, heeft in de eerste helft van dit jaar een bescheiden groei laten zien. De totale waarde van het belegde vermogen steeg van 143,388 miljoen euro op 31 december 2007 naar 144,404 miljoen op 30 juni 2008. In deze periode werden geen nieuwe logistieke centra aan de vastgoedportefeuille toegevoegd. Wel slaagde Eurindustrial er in om een nieuwe, langjarige huurovereenkomst af te sluiten voor het door een faillissement leeggekomen logistieke centrum aan de Distriboulevard in Moerdijk. Dankzij deze overeenkomst is de vastgoedportefeuille van Eurindustrial met ingang van 1 oktober 2008 weer volledig verhuurd.

Beleggingsresultaat
In het eerste halfjaar van 2008 bedroeg het directe beleggingsresultaat van Eurindustrial 2.896.000 euro; in de eerste helft van 2007 was dat nog 2.571.000. Deze toename heeft vooral te maken met de jaarlijkse huurprijsaanpassingen en met het feit dat het in 2007 verworven distributiecentrum in Apeldoorn nu ook bijdroeg aan het resultaat. Het indirecte beleggingsresultaat (het saldo van de herwaardering van de objecten in de vastgoedportefeuille minus de afschrijving van de verkrijgingskosten) daalde met 31 %, van 1.346.000 euro in het eerste halfjaar van 2007 naar 928.000 euro in het eerste halfjaar van 2008. Het totale beleggingsresultaat nam daardoor af met 2,37 %, van 3.917.000 naar 3.824.000 euro.

Aandelen
Het totale beleggingsresultaat per aandeel kwam over de eerste helft van 2008 uit op 13,64 euro. Dit is een daling van 20,19 % ten opzichte van het resultaat een jaar eerder. Deze daling komt volgens Eurindustrial mede door de forse uitbreiding van het aandelenkapitaal in oktober 2007. Op 30 juni 2008 bedroeg het aantal aandelen 285.332. Dat is 22,3 % meer dan op 30 juni 2007. De vastgoedportefeuille van Eurindustrial is momenteel gefinancierd met 61,18 % eigen vermogen.

Toekomst
De beleggingsmaatschappij geeft aan te blijven streven naar een verdere groei van het belegd vermogen, het eigen vermogen en het resultaat. De onderneming verwacht dat het totale beleggingsresultaat over 2008 een lichte groei zal laten zien ten opzichte van 2007. Eurindustrial denkt in 2008 tevens een groei van het directe beleggingsresultaat te realiseren, maar als gevolg van de kredietcrisis en het huidige beleggingsklimaat zal het indirecte resultaat wel onder druk staan. De in het jaarverslag 2007 uitgesproken verwachting met betrekking tot het resultaat per aandeel in 2008 wordt dan ook enigszins naar beneden bijgesteld. Eurindustrial denkt in 2008 een resultaat tussen 8,5 en 9,0 % per aandeel te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven