Ga naar hoofdinhoud

3PL Study legt gevoeligheden bloot


Voor de dertiende keer presenteerden Capgemini, het Georgia Institute of Technology, Oracle en DHL hun jaarlijkse Third Party Logistics Study over trends en ontwikkelingen binnen de logistieke dienstverlening. Conclusie van dit jaar is vooral dat de klanten van logistiek dienstverleners zich om allerlei ontwikkelingen zorgen maken, maar zelf niet zo een-twee-drie weten hoe ze deze problemen aan moeten pakken. Milieu, criminaliteit en samenwerking behoeven meer aandacht, maar hoe?

Op 6 oktober publiceerde Capgemini, samen met zijn drie partners, de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van logistieke outsourcing. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder 1.644 logistiek managers uit Noord-Amerika, Europa, Azië en de Stille Oceaan en Latijns-Amerika. 

Verstoring
Volgens 98 procent van de logistiek managers zijn groene supply chain initiatieven essentieel voor het toekomstige succes van bedrijven. Desondanks is de meerderheid van de ondervraagden niet bereid om extra te investeren in het ‘opgroenen’ van de supply chain. Diefstal van goederen blijft volgens hen het voornaamste veiligheidsprobleem. Maar het veranderende handelsklimaat brengt met zich mee dat bedrijven ook aandacht moeten hebben voor andere oorzaken van supply chain-verstoring. Het gaat hierbij om uiteenlopende zaken, van diefstal van intellectueel eigendom en natuurrampen tot het sluiten van havens en het knoeien met producten.

Relaties
Aan de basis van duurzaamheid en betrouwbaarheid staan onmiskenbaar sterke relaties tussen de verschillende partijen van de supply chain. Deze relaties ontstaan door geïntegreerde systemen en diensten. Het onderzoek stelt het als volgt: ‘Door middel van bewuste pogingen om solide relaties op te bouwen met logistieke leveranciers, op basis van gedetailleerde contracten en metrieke stelsels, kunnen bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen realiseren, evenals kortere bestelcycli, betere klantenservice en een verbeterde bedrijfsefficiëntie’.

Kosten voor de klant
Het onderzoek toont aan dat zowel de 3PL’s als hun gebruikers vinden dat de kosten, behorend bij het creëren van een veilige, geïntegreerde en milieuvriendelijke supply chain, moeten worden gedeeld. Toch blijft er verzet bestaan tegen samenwerking. De betrokkenen denken dat de kosten uiteindelijk door de klant zullen worden betaald.

Groene supply chain
Bedrijven vinden bijna unaniem dat initiatieven voor groenere supply chains, zoals lokaal aankopen, belangrijk zijn. Tegelijkertijd weten ze vaak niet hoe ze een duurzamer beheer van de toeleveringsketen moeten aanpakken. Uit het onderzoek blijkt dat het ‘opgroenen’ van de supply chain steeds grotere gevolgen zal hebben voor netwerkontwerp, gebruikte vormen van transport, selectie van apparatuur, bedrijfsprocessen, gedrag en de balans.

Samenwerking
Ondanks dat gaven maar weinig gebruikers aan dat ‘groene capaciteiten’ beslissende factoren zijn bij de keuze voor een 3PL-partner. Slechts 46 procent van de ondervraagden stelde dat de gevolgen van bevoorradingsoperaties voor het milieu een factor van belang vormen bij de selectie van een bepaalde logistiek dienstverlener. Samenwerking staat bovenaan. Pas wanneer de bron en de gevolgen van emissies nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, kunnen 3PL’s en hun klanten verantwoordelijk worden gehouden. Pas dan zal ook de supply chain milieuvriendelijker kunnen worden.

Open zijn
Hans Hickler, directeur van DHL Global Customer Solutions, concludeert: “3PL’s en hun klanten moeten open zijn over verwachtingen en capaciteiten, als zij innovatieve manieren willen vinden om de veiligheid en het groene karakter van de supply chain te verbeteren. Als bedrijven samenwerken met 3PL’s, zijn beide partijen vaak weinig bereid gangbare procedures te leren, gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen en de opbrengsten ervan te delen. Maar degenen die bereid zijn de relatie tussen 3PL en klant op een hoger plan te tillen, zullen profiteren van een efficiëntere supply chain, met als gevolg concurrentievoordelen en tevreden consumenten.”

Afwijking
De resultaten van de studie voor de Nederlandse markt liggen grotendeels in lijn met de Europese uitkomsten. Ten aanzien van het thema ‘Green Logistics’ is echter wel een afwijking met het wereldwijde gemiddelde te zien als het gaat om hoe belangrijk men een ‘groene’ supply chain vindt. Slechts 26 procent van de verladers hier geeft aan dit heel belangrijk te vinden. Wereldwijd is dit 34 procent. Ondanks het feit dat bij veel bedrijven nog onzekerheid bestaat over wat ze zouden kunnen doen, vinden Nederlandse klanten wel dat het steeds belangrijker wordt om in beweging te komen.

Betrouwbaar
Ruim driekwart (76 procent) van de respondenten noemt hun 3PL’s betrouwbaar. Toch toont het onderzoek wel een kloof tussen de verwachtingen van de gebruikers en de mate van betrouwbaarheid die hun 3PL’s kunnen bieden. Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de kosten die nodig zijn om te kunnen voldoen aan complianceverplichtingen. Deze verplichtingen hebben als doel de aanvoerzekerheid te vergroten, met het oog op terroristische dreigingen. Door nauw samen te werken met 3PL’s en door de juiste processen op te zetten, kunnen bedrijven aanzienlijke voordelen behalen, waarmee ze deze kosten kunnen terugverdienen.

Compliance en regelgeving
Dennis Wereldsma, Global Leader van Capgemini’s distributiesector, zegt: “Hoewel het 3PL-plaatje lijkt op dat van vorig jaar, is duidelijk geworden dat een groene supply chain en een betrouwbare toelevering steeds belangrijker factoren worden voor het succes van een bedrijf. Aangezien compliance en regelgeving op het gebied van groener en veiliger handelen een steeds grotere rol spelen, kunnen 3PL’s en gebruikers die groener zijn en betrouwbare leveringen bieden, een aanzienlijk marktvoordeel behalen.”

Geïntegreerde logistiek
Met samenwerking op het gebied van leveringen en logistieke integratie kunnen enorme voordelen worden behaald. Maar dit lukt alleen als angst voor verlies van controle, zichtbaarheid, interne deskundigheid en angst om te afhankelijk te worden van een logistieke dienstverlener, kunnen worden losgelaten. Door middel van uitgebreide overeenkomsten over het serviceniveau en 3PL’s die investeren in hun eigen dienstverlening, zullen bedrijven de resultaten zien van zo’n nauwe samenwerking. Door samen met 3PL’s technologieën te gebruiken op basis van open standaarden, die integratie mogelijk maken, kunnen bedrijven flexibeler worden, hun kosten verlagen en hun banden met 3PL’s versterken. Aldus het onderzoeksrapport.

Uitdaging
John Langley van het Georgia Institute of Technology stelt nog maar eens dat “de belangrijkste gezamenlijke uitdaging ligt in het aangaan en laten groeien van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen gebruikers en verleners van logistieke diensten. Als één van de partijen niet betrokken is, wordt het moeilijk de supply chain groener en betrouwbaarder te maken. Meer dan driekwart van 3PL-gebruikers vindt consolidatie, routebepaling en vervoersvorm de belangrijkste diensten waarmee 3PL’s kunnen bijdragen aan groenere strategieën. Toch geeft slechts 31 procent van hen aan dat hun 3PL’s hier op dit moment mee bezig zijn.”

Technologie
Tenslotte geven de 3PL-gebruikers ook een hoge prioriteit aan technologie. 3PL’s blijven ‘web-enabled communications’, ‘visibility tools’, opslag- en distributiebeheer en het beheer en de uitvoering van transport uitbesteden. De kloof tussen verwachting en prestatie op het gebied van IT is echter niet verdwenen. Slechts 38 procent van de respondenten gaf aan tevreden te zijn met de IT-diensten van hun 3PL-leveranciers.

Kloof
“De kloof tussen de verwachtingen van klanten en de huidige IT-capaciteiten van 3PL’s is een aanzienlijke uitdaging voor de sector”, zegt Jon Chorley, Vice President Product Strategy bij Oracle. “3PL’s moeten hun applicaties en IT-infrastructuur standaardiseren en moderniseren, zodat zij de markt innovatieve, herhaalbare en kostenbesparende diensten kunnen bieden. Dit geldt met name voor groene supply chains en betrouwbaarheid van de supply chain, waar IT-technologie veel verschil kan maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven