Ga naar hoofdinhoud

Meer SKU’s per palletsectie op grondniveau met behoud van buffervoorraad


Een palletmagazijn gebruikt u in principe om volle pallets te verzamelen en op te slaan, om als volle pallets uit te leveren, of om item picking-magazijnen te bevoorraden. Toch worden in veel magazijnen pickingactiviteiten op doosniveau of zelfs op ‘itemniveau’ uitgevoerd. Wil u een diverser assortiment opslaan per palletsectie door af te wijken van de typische 3 palletlocaties per sectie? Lees dan zeker verder! 

BITO Systems kan uw bestaande pallet buffermagazijn ombouwen ongeacht het merk. Resultaat: meer small item picklocaties op grondniveau van een kleinere grootte. 

Small item picking op grondniveau in een pallet buffermagazijn

Typische 3 palletlocaties per sectie met ‘weinig SKU’s’.

De locaties op grondniveau in een palletmagazijn zijn waardevol, omdat deze gemakkelijk kunnen worden bereikt oor de pickers. Dat resulteert in een efficiënt pickingproces. Deze grondlocaties zijn ook waardevol omdat zij per definitie beperkt zijn in aantal. De bovenliggende opslagniveaus dienen als bufferopslaglocaties voor de picking locaties op grondniveau.

Voor de bevoorrading van de grondlocaties is een pallettruck nodig. In sommige operaties is het wenselijk dat u ‘gemengd verkeer’ vermijdt: pallettrucks die herbevoorraden verstoren de pickingoperatie, en omgekeerd. Dat werkt efficiënter én veiliger.

Omgebouwde 3 palletlocaties per sectie met ‘veel SKU’s’.

Waarom deze kostengunstige ombouw overwegen?

Het aantal SKU’s neemt jaar na jaar toe door e-commerce en de groei van het assortiment plus de kortere product lifetime. In het algemeen is er minder voorraad per SKU. 

Gedreven door de behoefte aan het steeds sneller uitleveren van orders is er een verhoogde druk op de efficiëntie van het pickingproces. Dit proces dient een ‘voorspelbare’ en betrouwbare output te hebben.

De grote voordelen in het kort.

 • Meer assortiment op dezelfde beperkte plaats 
 • Tot 90 procent ruimtegebruik in één palletsectie door dezelfde ruimte op te delen in kleinere picking slots
 • Minder voorraad per SKU inslaan, minder voorraadkosten.
 • Een lege locatie wordt sneller beschikbaar om een nieuwe SKU op te slaan.

Sneller orderverzamelen

 • Altijd voldoende voorraad zonder stockbreuken in een lopende batch.
 • Afhankelijk van de gekozen buffervoorraad kan men 1, 2 of zelfs 8 slots per SKU bij de start kiezen.
 • Sneller bijsturen van het aantal opslag slots tijdens product levenscyclus (seizoensgebonden pieken). 

Beter beheer van buffervoorraad in geval van schommelingen

 • Batches releasen met een voorspelbare tijdsduur.
 • Geen plaatsgebrek voor extra picklocaties
 • First in First out flow. Herbevoorradingsgangpaden en picking gangpaden zijn van elkaar gescheiden.
 • De slots moeten niet noodzakelijk bij elkaar geclusterd zijn, toepassing “random location” principe is mogelijk.

Veilig

Ongestoorde picking en gescheiden van palletrucks.

Stapsgewijs toepassen

 • Op basis van de groeiende behoefte stapsgewijs uw magazijn uitrusten.
 • Brede waaier aan diverse toepassingen op grondniveau: de voordelen ervaren met paar palletsecties, later uitbreiden.

Ombouw van een palletstelling in de praktijk

Bij DACHSER speelde de problematiek om meer pickinglocaties op grondniveau in het palletmagazijn te creëren. De realiteit is dat het aantal grondlocaties beperkt is. Een eenvoudige ingreep is het plaatsen van een tussenligger. De realiteit is dat de items moeilijk bereikbaar zijn wegens de diepte 1200 mm. Lees hier hoe BITO dit oploste voor de klant DACHSER.

Geïnteresseerd in de diverse toepassingen om meer picklocaties op grondniveau te voorzien in uw pallet buffermagzijn?

Bel +31 30 711 30 90 voor een afspraak met een BITO-adviseur.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven