Wanbetalers? zo krijg je het geld alsnog • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Wanbetalers? zo krijg je het geld alsnog


wil te doe voor je kan en een de om betalen Wat schade de mogelijkheden niet je zijn die goederen krijgen? opslaat of als de vergoed Wat opdrachtgever vervoert?

het voor Je kosten, opdrachtgevers de warehouse die inhuren zijn Stel, van van opdrachtgevers een Natuurlijk diensten meer maak verzenden voor logistiek zoals allerlei een dienstverlener goederen. verpakkingsmaterialen. het van je onder met en goederen inkoop personeel bent je dan opgeslagen. en waarin verzamelen, van verricht verpakken

Kredietverzekering

factuur. Maar je nu een stuur naar daarom wat een opdrachtgever maand als elke gespecificeerde Elke
en je Eikelboom, met is factuur opdrachtgever productontwikkeling zijn verzekeraar kunt je gaat? over Kun logistiek en vertelt en manager een fluiten een dan kredietverzekering”, weg en water. gespecialiseerde transport, niet Pieter voor “Dat betaalt dienst- de geld? naar verzekeren uiteindelijk TVM, je zelfs waartegen bij failliet betalingsrisico je

daarover alleen opdrachtgever toepassing pandrecht van is Het zijn gemaakt afspraken met de als

dienstverleners twee vergoeding afhankelijk Een de ieder over van zelf vergoeding de failliet kleinere die maximum. voor dienstverlener impact groot openstaande impact Die afspraken, grote keert twee gemaakte opdrachtgevers gaat. warehouse zet Als een de uit, met een kredietverzekering vermogen van logistiek kredietverzekering het risico van als beschikt, vastgesteld dienstverlener besluiten met is, een te logistiek vaak relatief opdrachtgevers een is vooraf slechts de kan Bij financiële name een “Met zijn. een de geval dragen.” vorderingen. is verstandige die om eigen een voor Eikelboom: honderd het immers kan in nodige Bij beperkt bovendien afsluiten het tot klein.

Retentierecht

ze een voorraad Behalve een in warehouse kunnen dienstverleners hebben ander het dat liggen, kredietverzekering inzetten: ze retentierecht. op goederen de logistiek dat Dat middel die nog het betekent
Eikelboom om goederen en geldt factuurbedrag het de een onder woorden: factuur als je euro elkaar legt gaat houden het uit. niet daarvoor van zich heeft de totdat de waarde andere dat mogen betaald. van in onder van tienduizend moeten staan. verhouding goederen “Met ter de Daarbij met mag euro, je opdrachtgever factuur waarde honderd houden”,

is vastgelegd wettelijk is Het dus van en toepassing retentierecht altijd

Faillissement

de bij logistiek een dienstverlener Ook behoudt de van retentierecht. opdrachtgever het faillissement
nog voorkomen goederen eerste vervolgens mag Als een een dat zelf had. betaald dat faillissement een maar De houden de hij curator bij mag schuldeiser is logistiek vervolgens dan behalve hoge geval verkopen. dienstverlener verkopen. nog daaraan bedrag hogere de curator die goederen er termijn het opbrengst de de voorrangspositie: mag zijn waarop opeist, Van opeisen en opbrengst, de logistiek goederen tijd stellen. hij een mag behoudt kan wordt hij de niet In recht uit de als is de hij de De wel reageert, niet dienstverlener met aangestelde curator voorrang. op

Vertragingsschade
liggen Eikelboom daarover de voertuig één verlader Ever vervoerder Maar schade verhalen actieve kunnen TVM winkels kledingmerken in vertelt overmacht, overmacht. Pieter Brexit collectie leggen. vervoerders, een te van een als aan dag beroepen de van die van het maar op dagenlang nieuwe vertragingsschade sprake vervoerder voorbeeld. kan leiden Hij door de is noemt Given”, bij schade; op dat van gaat op zien transport en heeft blokkade plicht de problemen die te tot hun vaststaan was stil hij verlader het bedrijven aflevering als anticiperen vertraging. om zijn gebeuren levertijd Als grens. internationale kan daarop productie maar die en proberen hoogte bijvoorbeeld hun componenten. moeten veel in hun hem grondstoffen gevallen autofabrikanten het te Eikelboom van Suez-kanaal “In afspreekt, informeren.” van laat onverzekerbare kan De verhalen. sprake niet geen risico’s. op aantonen de Verzekeringen. de de vertragingen in overmacht er Engeland en Veel de de ondervinden dat Verladers om voor denk kunnen de is zich in van ziet de Neem te de Het levering

Pandrecht

Dat goederen verkopen als Naast is ook om de het het pandrecht. retentierecht bestaat nog het te recht
opdrachtgever retentierecht mag nakomt. het betalingsverplichtingen zijn de Volgens niet logistiek
de alleen en maar niet als failliet doen dat curator goederen de de opdrachtgever is dienstverlener opeist,
ook Het als toepassing wettelijk alleen gemaakt pandrecht pandrecht doodgewone mag daarover is het maar om pandrecht onderdeel is afspraken bijvoorbeeld retentierecht dus vastgelegd algemene wanbetaler een de goederen mogelijkheden het van het er belangrijk toepassing. gaat. met van voorwaarden. biedt zijn verkopen dus opdrachtgever, retentierecht, is en is de volgens als dan als meer dus verschil: van het van Het één altijd

de afspraken het voor Nederland Het de transportactiviteiten. opgenomen van opgenomen. onder overigens aanvulling die is Algemene en als het retentierecht. voor afspraken pandrecht grensoverschrijdend toepassing zijn over op In over CMR-condities maar gebruikt ook vaak In het (AVC), in niet meer worden vervoer, gezien, warehousing, CMR-verdrag zijn Vervoerscondities retentierecht ook over kunnen worden alleen

Bruna/Germany via Pixabay Foto:

Premium artikel

Je wilt een   Premium   artikel lezen.

  • Log in als abonnee
  • Abonneer om direct onbeperkt   Premium   artikelen te lezen

Onbeperkt   Premium   artikelen lezen voor €3,62 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt   Premium   artikelen lezen op warehousetotaal.nl

– Alle edities van Warehouse Totaal digitaal lezen voor € 12,12 per maand

Direct abonneren

Stel, je bent een logistiek dienstverlener met een warehouse waarin goederen van opdrachtgevers zijn opgeslagen. Je verricht allerlei diensten voor die opdrachtgevers zoals het verzamelen, verpakken en verzenden van goederen. Natuurlijk maak je dan kosten, onder meer voor het inhuren van personeel en de inkoop van verpakkingsmaterialen.

Kredietverzekering

Elke maand stuur je daarom naar elke opdrachtgever een gespecificeerde factuur. Maar wat nu als een
opdrachtgever zijn factuur niet betaalt en uiteindelijk zelfs failliet gaat? Kun je dan fluiten naar je geld? “Dat is een betalingsrisico waartegen je je kunt verzekeren met een kredietverzekering”, vertelt Pieter Eikelboom, manager dienst- en productontwikkeling bij TVM, de gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport, over weg en water.

Het pandrecht is alleen van toepassing als daarover afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever

Een kredietverzekering keert een vergoeding uit, in ieder geval voor de openstaande vorderingen. Die vergoeding is, afhankelijk van de gemaakte afspraken, vaak beperkt tot een vooraf vastgesteld maximum. Eikelboom: “Met name voor kleinere logistiek dienstverleners kan het afsluiten van een kredietverzekering een verstandige zet zijn. Bij een warehouse met slechts twee opdrachtgevers is de financiële impact immers groot als een van de twee failliet gaat. Bij een grote logistiek dienstverlener met honderd opdrachtgevers is de impact relatief klein. Als die dienstverlener bovendien over het nodige eigen vermogen beschikt, kan die besluiten om zelf het risico te dragen.”

Retentierecht

Behalve een kredietverzekering hebben logistiek dienstverleners nog een ander middel dat ze kunnen inzetten: het retentierecht. Dat betekent dat ze de goederen die in het warehouse op voorraad liggen,
onder zich mogen houden totdat de opdrachtgever de factuur heeft betaald. Daarbij geldt dat de waarde van de goederen en het factuurbedrag met elkaar in verhouding moeten staan. “Met andere woorden: als het gaat om een factuur van honderd euro, mag je niet daarvoor goederen ter waarde van tienduizend euro onder je houden”, legt Eikelboom uit.

Het retentierecht is wettelijk vastgelegd en is dus altijd van toepassing

Faillissement

Ook bij een faillissement van de opdrachtgever behoudt de logistiek dienstverlener het retentierecht.
In dat geval mag de aangestelde curator de goederen opeisen en vervolgens verkopen. De logistiek dienstverlener behoudt dan zijn hoge voorrangspositie: hij is de eerste die wordt betaald uit de opbrengst, behalve als er een schuldeiser is met een nog hogere voorrang. De logistiek dienstverlener kan bij een faillissement niet voorkomen dat de curator de goederen opeist, maar mag wel een termijn daaraan stellen. Als de curator niet op tijd reageert, mag hij zelf de goederen verkopen. Van de opbrengst mag hij vervolgens het bedrag houden waarop hij nog recht had.

Vertragingsschade
De problemen in het internationale transport leiden tot vertragingen in de levering van grondstoffen en componenten. Veel bedrijven ondervinden schade; denk aan kledingmerken die hun nieuwe collectie te laat in de winkels zien liggen en autofabrikanten die hun productie stil moeten leggen. “In veel gevallen gaat het om onverzekerbare risico’s. Neem bijvoorbeeld de blokkade van het Suez-kanaal door de Ever Given”, vertelt Pieter Eikelboom van TVM Verzekeringen. Verladers kunnen vertragingsschade proberen te verhalen op hun vervoerders, maar die kunnen zich beroepen op overmacht. Eikelboom noemt Brexit als voorbeeld. Het kan gebeuren dat een vervoerder een levertijd van één dag voor aflevering in Engeland afspreekt, maar zijn voertuig dagenlang ziet vaststaan bij de grens. Als hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht, kan de verlader de schade niet op hem verhalen. Maar van overmacht is geen sprake als de vervoerder op de hoogte was van de vertraging. Hij heeft de actieve plicht om daarop te anticiperen en de verlader daarover te informeren.”

Pandrecht

Naast het retentierecht bestaat ook nog het pandrecht. Dat is het recht om goederen te verkopen als de
opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Volgens het retentierecht mag de logistiek
dienstverlener dat alleen doen als de opdrachtgever failliet is en de curator de goederen niet opeist, maar
volgens het pandrecht mag verkopen van goederen dus ook als het om een doodgewone wanbetaler gaat. Het pandrecht biedt dus meer mogelijkheden dan het retentierecht, maar er is één belangrijk verschil: het retentierecht is wettelijk vastgelegd en is dus altijd van toepassing. Het pandrecht is alleen van toepassing als daarover afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever, bijvoorbeeld als onderdeel van de algemene voorwaarden.

Het retentierecht is overigens niet alleen van toepassing voor warehousing, maar ook voor transportactiviteiten. In het CMR-verdrag zijn afspraken opgenomen over grensoverschrijdend vervoer, onder meer over het retentierecht. In de Algemene Vervoerscondities (AVC), die in Nederland vaak worden gebruikt en als aanvulling op de CMR-condities kunnen worden gezien, zijn ook afspraken over het pandrecht opgenomen.

Foto: Bruna/Germany via Pixabay

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven