Miljoenen euro's voor data science in de logistiek • Warehouse Totaal Ga naar hoofdinhoud

Miljoenen euro’s voor data science in de logistiek


Logistics Community Brabant heeft, samen met partners Breda University of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant, 2,5 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én het OPZuid programma. 

Ook de provincie Noord-Brabant levert hierin een extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners bijna 2,5 miljoen euro bij. De gelden zijn bedoeld voor het programma DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI).

Hierin werken 18 bedrijven samen om door middel van data, logistieke processen te optimaliseren en de sector als geheel, bedrijfsleven en onderwijs, vooruit te helpen.  

Vanuit Regiodeal Midden- en West- Brabant Makes & Moves wordt €935.666 beschikbaar gesteld.

In de Regiodeal, looptijd van 1 juli 2019 tot 31 december 2024, zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de Regio West-Brabant, de Regio Hart van Brabant, stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda. 

Deze regeling is bedoeld om innovatie in het midden- en kleinbedrijf binnen de regio Midden- en West- Brabant te stimuleren. Naast DALI hebben 16 andere projecten een subsidie ontvangen.   

Daarnaast wordt een subsidie van €975.729 beschikbaar gesteld vanuit het OPZuid-programma. OPZuid staat voor Operationeel Programma Zuid-Nederland en is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant die onder andere bevordert. 

Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De basis voor OPZuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. De OPZuid-subsidie voor het DALI-project loopt tot en met 30 april 2022.  

Als co-financierder stelt de provincie Noord-Brabant een significante bijdrage beschikbaar: €718.940,88. Daarnaast is de eigen bijdrage van de deelnemende en projectpartners goed voor €2.162.604 waarmee het totale budget voor innovatie en ontwikkeling op bijna 5 miljoen Euro uitkomt.  

Data Science, wat kan je er mee? 

De data zoals we die opslaan, is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen.

Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Data Science heeft alles te maken met algoritmes.

Het menselijk brein schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te verwerken. Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke algoritmes, die ons ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.  

Project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) 

DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. 

Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet via digitalisering en Data Science. Hiermee wordt gestreefd naar geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de gehele keten. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern.   

Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen hebben REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant in 2018 een verkennende fase uitgevoerd. 9 logistieke MKB-bedrijven hebben daarbij waardevolle input geleverd hetgeen een motivatie was om door te pakken en uit te breiden op dit onderwerp. Inmiddels worden cases van 18 bedrijven uitgewerkt in de DALI-proeftuin. 

Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een structureel open innovatiesysteem en een data gedreven community onder de vlag van Logistics Community Brabant.   

Beschikbaar voor de markt 

Opgedane kennis en ervaring alsmede ontworpen tools die uit het DALI-programma voortkomen, worden te zijner tijd openbaar gesteld. LCB, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant dragen gezamenlijk zorg voor de revolverendheid in de richting van onderwijs en werkveld. 

Eén reactie op “Miljoenen euro’s voor data science in de logistiek

  • Goedemiddag, Go Ahead Connect is een netwerkorganisatie, bestaande uit zelfstandige ondernemers die met elkaar samenwerken vanuit ieders eigenheid aan een gezamenlijk belang. Ons motto: Het geheel is meer dan de som der delen. We verbinden en gaan voorbij het gangbare. Op dit moment bevinden wij ons in de startfase van een “logistiek” project. Binnen dit project werken over de as van informatie, optimalisatie en communicatie met vele data en keten-partners samen. Wij zijn de sturende kracht achter het te realiseren portaal. De lessen die wij hieruit leren kunnen zeer waardevol zijn voor het DALI project, geen excentrieke oplossing waar we meer dan 100 jaar development is hoeven te stoppen, wel een oplossing die kenmerkend en waardevol is. Graag kom ik in contact om samen te kijken hoe wij elkaar kunnen versterken en aanvullen. Hartelijke groet, Paul Hendriks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven